Zerdüştlük Nasıl Bir Dindir?


eyüp burçIMC Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Burç, Zerdüştlük nedir? neye inanır? sorusununa cevap verdi.

Zerdüşlük dininin peygamberi var mı?

Zerdüştlük semavi bir dindir, peygamberi Zerdüşt adında bir peygamberdir ve onun vahiy kitabı da vardır. İslam tarihi içerisinde zerdütşler nedir? kimdir?  diye sahabe Hz. Muhammed’e sormuşlardır. Kuran’da 124 bin peygamber geldiğinden bahsedilir, bunlardan bir tanesi de zerdüştür.

Zerdüşt 3.500 yıl önce ilk Zerdüşt ile başlayıp sonra 2. Zerdüşt, sonra 3. Zerdüşt peygamberler olduğu ve kitabı olduğu İslam otoriteleri tarafından da kabul görmüş bir inançtır.

Zerdüştler ile ezidilerin yakın ve akrabalıkları var. Ben pro zerdüştüm, kürt ezidiyim, Zerdüştlük ve ezidilik arasında bağ var. Kimliğimde Yezidi yazıyor biz Ezidi diyoruz. Kuzey Kürtleri içerisinde zerdüştü kimse yok. Türkiye kürtlerinde zerdüşt inancına inanan kimse yok. Pro Zerdüşüler diyebileceğimiz, kürtlerin en kadim inancı olan ezidiler vardır.

Zerdüşler ateşe tapar mı?

Ateş taparlar gibi hurafeler çok ama tarihin ilk tek tanrılı dinidir Zerdüşlük. Şu anda bütün o büyük dinlerde söz konusu olan Yahudilikten, Hristiyan’a, İslam’a söz konusu bir çok özelliği olan bir dindir. Ahiret inancından tek tanrıya, kültürden cennet cehenneme kadar bunların hepsi Zerdüştlük dininde vardır.

Ezidilik ve Zerdüşlük

Ezidiler ile Zerdüşün arasında dini olarak akrabalık var. Uzun yıllardır Zerdüştlüğü araştırdım, Zerdüştlük öncesi yezidilik inanç biçimidir ve bu güne kadar gelmiştir. Zerdüştlük ise daha sistematiktir, din düzeyine çıkartılmış, kitabı olan bir dindir. Aynı zamanda kürtlerin en kadim inancı Ezidiliktir.

Zerdüştlüğün dini ritüelleri

Zerdüştlüğün ateşgeleri yani tapınakları vardır, ateş orada sembolik değeri var orada ateşe tapılmıyor ateş orada Tanrı anlamındadır. Ahura Mazda eski kürtçede Perslerin ve Metlerin dönemindeki kürtçede ateş anlamına gelir. Ahura Mazda ışık nur anlamına gelir. Işık kaynaklarının hepsi kutsaldır, orada ibadette yapılır, dualar okunuyor.

Zerdüşlük neleri emreder

Tüm bunlar bir başka dinde ibadette nasıl bir ritüel varsa burada da var. Zerdüşlülük 2. ve 3. Zerdüşt ile birlikte tamamlanan bir dindir. 2. Zerdüştte büyük ihtimalle İbrahim peygamberdir, İbraim peygamber olduğuna dair büyük kanıtlar var. 3. Zerdüşe kadar, zerdüşçülük biraz hurafeleşmiştir ve yoldan çıkmıştır. 2. Zerdüşlük ile toparlatılıyor. Bütün bunların yanında doğalist bir tarafı da var. O dönemin özellikleri var iyilik güzellik, karanlık aydın gibi doğalist yapısı var orada mutlak olan iyiliktir. Tanrı kötüler ile savaşır ve kötüler bugün kazanacaktır ve o kötülerin uzun bir dönem kötülüklerinden dolayı 3 gün cehennemde kalacaklardır ondan sonra da cennete geçeceklerdir. Zerdüştlükte cennet cehennem kavramı da vardır. Bunların vahiy ile geldiğine dair çalışmalar vardır.

Zerdütlüğe inanan kimler ve kaç kişiler?

Benim görebildiğim 3. Zerdüş döneminde Metlerin ve Perslerin resmi dini olmuştur. Kuzey kürtleri tarihsel süre içerisinde daha çok anadoluda yaşayan, kuzey mezepatomayada yaşayan kürtler halk olarak bu resmi dini çok benimsememişlerdir, o zaman devlet dini olan Zerdüştlük halkta karşılık bulamamıştır. Daha çok İran’ın güneyine gidildiğinde zerdüşlük resmi din olarak kabul edilmiştir, özellikle Loristan bölgesinde çok kabul görülmüştür. Dünyada 190 bin Zerdüşt vardır. Yeryüzünde en az mensubu olunan bir dindir.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç