Türkiye’de Solun Tarihi


Altan ÖymenGazeteci – Siyasetçi Altan Öymen Türkiye’de solun tarihini değerlendirdi.

Türkiye’de sol ne zaman başladı

1917 ihtilali sol kastediliyorsa Türkiye’de iki defa partileşti, 1920’de ilk parti kuruldu, sonra 1920 yılında Bakü’de kurulan bir sol parti var. Türkiye’de solun tarihi 1908’den itibaren konuşuluyordu. Edebiyata siyasetten daha önce girmiştir.

Bu güne bakılırsa epe solda parti var. Türkiyede bir demokraside olmaması gereken yüzde 10 barajı var. Az olan partiler kendilerini gösteremiyorlar. Oy verenler yüzde 10 oy almayacak partiye oy vermiyor.

Sağ partiler probaganda aracı olarak, siz sabah kalktığınızda sağ ayağınızın üzerine mi sol ayağınızın üzerine mi basıyorsunuz gibi ya da melekler sağda öbürü solda müslümanlığa uymaz gibi solun üzerine gitmişlerdir.

Sovyetler Türkiye ilişkisi

1933’te kutlamalarda ki videolarda Atatürk ile Sovyetler Birliğinin temsilcisi var, başka yabancı yol. Daha sonra Sovyetler Birliğinden gelmişler milli mücadelenin filmini çekmişlerdir. Kardeş gibi bir vaziyet devam ederken, 1938’de İtalyanlar ve Yunanistanlar ülkemize göz dikmişler. Sovyetlere güvenirken boğazları birlikte müdahele edelim dediği için Rusya ile anlaşamadık. Rusya daha sonra Almanya ile anlaşınca yayılmacı bir devlet haline geldiler. Rusya baltık ülkelerini yeniden aldı. Sonra Almanlar Rusya’ya hücum ettiler ve Almanya’yı yendiler, daha sonra yine boğazlar için nota verdiler ve daha önceki anlaşmaları iptal ettiler.

İlgili>>  Türkiye'de Sol Algısı

Sol şu zamanda imkanlar doğrultusunda iyi şeyler yapmaya çalışıyor

Bugün Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra Rusya küçüldü, şimdi yeniden Ukrayna’dan başlayarak bir yayılmacı halini aldı. Bu açıdan 1923’ten itibaren CHP’nin öncelikleri başkaydı. O sırada halifelik, şapka kanunları gibi öncelikleri vardı. O zaman solcular sağcı probagandaların önünü almaya çalıştı. Cumhuriyetten sonra ilk kurulan ilk iki parti solcudur ve çok durmadan kapandılar.

Chp’nin altı oku anayasadaydı, bütün herkesi kapsayan bir anayasa olsun diye anayasadan çıkardı. Chp 1965’ten itibaren ortanın solu olduğunu ilan etti. Daha sonra sosyalist international’a kayıt oldu.

Politika bir imkan sanatıdır, sol şu zamanda imkanlar doğrultusunda iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Sorun şu ki; Yüzde 10 baraj ile hiç bir şey yapılamaz.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç