Türkiye’de Siyasetin Hukuku Kullanış Biçimi Problemli


mustafa erdoğanHukuk üstünlüğü ve Türkiye başlıklı raporunu açıklayan Anayasa Hukukçusu Prof. Mustafa Erdoğan kritik sorunları röntgenini çekiyor.

Siyasetin çok fazla hukuka bağlı olması birazda Türkiye’ye özgü bir durum. Demokratik siyaset oturmuş bazı gelenekler üzerinde yürüyen bir şeydir. Her şeyi kitabı olmaksızın bir yere yazmaksızın öteden beridir belirli bir davranış standardı yerleşmiş durumda.

Çok sıkça hukuka kanunlara anayasaya atıfta bulunuyoruz. Türkiye’de siyasetin hukuku kullanış biçimi öteden beridir problemli. Genellikle muhalefet iktidar ilişkileri medeni bir biçimde yürütmek mümkünken, anayasayı çiğnediniz, vatana ihanet tarzında karşılıklı polemik tarzı söylemler ile bu iş götürülmeye çalışılıyor. Tarafların siyasi argümanları zayıf olunca hukuki gerekçelere sığınmıyorlar.

Türkiye’de keyfi bir hukuk sistemi var

Türkiye’de hukukun üstünlüğü denildiği zaman, bizatihi hukuktan söz etmiyoruz. Hukukun da uyması gereken bazı standartların olması gerektiği fikrinden bahsediyoruz. Türkiye’de ironik olan şu; bizatihi hukukun varlığı bile tartışılmaya başladı, keyfiliğe doğru bir hukuk söz konusu. Türkiye öteden beri hukuki bir sistemi inşa etmekte zorlanan bir ülkeydi.

Hikmet-i hükümet felsefesi

Hikmet-i hükümet anlamlı güzel bir terimdir. Devlet toplum ilişkisini kavramada başvurulacak bence temel kavramlardan birisidir. Daha çok resmi ideolojiye başvururduk ama ben onunda arkasında olan bir sistemi yeğlerim. Yönetenlerin ideolojisi değişse bile aslında hepsinin bağlı olduğu temel bir siyaset olmalı. Yani toplumsal siyasetin var oluşunun birinci ilkesi devletin varlığı ve bekasıdır. Devletin kendisini idame ettirmek için yapması gerekenler hukuk, adalet, hak tanımayabilir. Bunlar ahlaki olmayabilir. Devleti yönetmenin demirden zorlukları vardır, tabiat yasaları gibi filan. Öyle ki siyasi idealleri göz ardı etmeksizin haklı gösterir. Devleti idame ettirmek devletin bekasını sağlamak için gerekiyorsa temiz olmayan yol ve yöntemlere başvurulabilir. Bu yaklaşım özetle böyle söylenilir. Hukukta bu şekilde devletin topluma hükmetmesinin aracı haline gelir.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç