Tasavvufun doğuşu


tasavvuf

fatih çıplakFatih çıtlak tasavvufun doğuşu hakkında bilgi verdi, tasavvuf hakkında ezber bozdu.

Bozulamayacak bir müessese olarak bir manevi muhafaza altına girdi İslam. İlk gelen dinin adı da İslam’dı. Dinler arası diyalog yapmak isteyen bir kişi İslamdan başka bir din bulması gerekli. Diğer peygamberlerlere gelen dinde İslam dinidir. İslam dinini muhabbetle yaşamak tasavvufla ilgilidir.

Bazı tasavvufi anlayışların Peygamber efendimizle alakası yok deniliyor, çocuğunuzla bir yüzle bakarsınız, komşularınıza güler yüzle bakarsınız ama Allah’a tek bir yüzünüz ile bakarsınız. Allah’ı en çok seven insanlar bugün medeniyetimiz olarak iftihar ettiğimiz insanlardır. En iyi hizmetleri onlar yapmışlardır. Tasavvufun öğretisinde Peygamberimize bağlanmadan bir yere varılamaz.

Dünya ne demektir? Allah’tan ayrılıpta Allah’tan ayrılığı kabul etmek dünyadır. Dünyanın tarifini Hz. Ali şöyle anlatıyor: Rabbinden seni ne alıkoyuyor dediğinde, ne alıkoyuyorsa Rabbinden seni o dünyadır. Fani olana yüzünü çevirmek dünyadır. Dinde mantaliteyi, çıkarımları sağlamak tasavvufdur. Tasavvuf dinin özündeki muhabbettir, başkaları beğensin diye değil, Ben Allah sevgisini nasıl hep içimde hissedebilirim demektir tasavvuf.

Hz. Mevlana’nın bir sözü var, neyi unutursan unut bir şeyi unutma. Dünyaya niçin geldiğini unutma demiştir. Bu tasavvufun zirve simaları tarafından hep anlatılmıştır. Namaz mı var. Ben namazı neden muhabbetle kılamıyorum demektir tasavvuf. Tasavvuf muhabbete yol açmaktır.

Din geldi inanmak lazım demek inanmak değildir, muhabbetle olaya bakmak lazım. Muhabbetle Allah’a inanmanın adı tasavvuftur.

Allah’ı isteyen her insan yanlış olan şeyi mutlaka ayıklar, Kuran’a ve Peygambere bağlı olan insan kesinlikle sapıtmaz. Bir insan annesi kadar babası kadar, dini tanımıyorsa bunu herkes suistimal edebilir. Din uzaktan uzağa bakılıp yaşanılan bir şey değildir. Allah senin malümat alacağın bir şey değildir, Allah bir muhabbet kaynağıdır. Allah’ın en önem verdiği bir müslümanın vazifesi lazım olan bir dini öğrenmektir.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in