Tasavvuf Nedir? Manası Ve Başlangıcı


 

Cemal Nur SargutMusatavvıf yazar Cemal Nur Sargut Tasavvufu, duanın nasıl ve ne zaman yapılırsa daha değerli olacağını ve günümüzdeki terör olaylarını değerlendirdi.

Tasavvuf nedir

Peygamber yaşadığı sürece Onun yaşamının bir ilim olması, yaşamanın hatırlatılması gerekmiyordu çünkü o zaten ayaktaydı. İslam daha çok yere yayıldıktan sonra ahlaki değerlerde düşmeye başladı o zaman Onun yaşam biçimini ve İslam dinin değerlerini, iç manalarını anlamak için bir ilim gerekti buna Tasavvuf deniyor. Tasavvuf İslamdan ayrı bir şey değildir.

Tasavvufun tam zirveye ulaşması ancak İslam ile olur. İslamda Tevhid anlayışı vardır, yaratılanı hoş görmektir. Onun için Tasavvuf kırılmamak ve kırmamaktır.

Son zamanlarda İslam ile anılan terör olayları

Peygamber efendimiz ve Kuran-ı Kerim ikizdirler, aynı manayı anlatmışlardır, aslında sadece korunmak için savaşa izin verilmiştir Kuran’da. İslamın tasavvufuna girerseniz biz şuraya bile vuramayız şu ayete dayanır: “Her şey beni zikreder” bunların içindeki atomlar Allah Allah diye zikrederken, maddeye bile vuramazken kula, hayavana nasıl kötü muamele edebilirim, İslam idraki budur. Terör ile İslam kesinlikle bağdaşamaz.

İçimizdeki cehennemi dışarı vurmak için biz kendimize bir kılıf hazırlarız, ya izm deriz bu benim idealimin arkasına sığınırız.

Kuran-ı Kerim’e göre negatif pozitiften daha çoktur

İnsanlar hep aynı Kuran-ı Kerim’e göre negatif pozitiften daha çoktur. Bu bütünlüğün içerisinde kendimizin içerisinde pozitife dönüşmek gerekli, pozitiflik dışarıdan gelmez, bu içeriden gelecektir. Mesela trafik kimisi arabanın içinde sinirlenirken, kimiside arabanın içinde sohbet dinliyorum diye trafiğe şükrediyor.

Duanın doğrusu var mıdır?

Dua, kulun aczini bilmesi Allah’ın o kuluna doğru tenezül etmesidir. Dua etme isteğini verende Allah’tır. Veren o kabul eden O. Ben biliyorum ki Onun benim hakkımdaki düşüncesi benim istediğimden daha hayırlı, o halde duanın en güzel yanı; hakkımda hayırlı olana bana nasip et Allah’ım diyebilmektir. Bunun bir şekli yok burada önemli olan sizin samimiyetiniz. İbadetin içinde olan tek doğru şey ihlastır. Bana soruyorlar namaz kutsal mıdır? başlayan ve biten bir şey kutsal olmaz ama namazı kutsal yapan kulun özelliğidir. Öyle bir Allah der ki işte o zaman namaz kul tarafından kutsal olur.

Dua etmek için doğru zaman

Hz Mevlana’ya diyorlar ki, Şems sana ne öğretti sen zaten her şeyi biliyordun. Mevlana diyor ki: Şems gelmeden bir tabak ile doyuyardım, şimdi dünyada bir tane aç varsa ben doymuyorum diyor. Başkalarını düşünme kabiliyeti, kendinden önce düşünmek tam bir Peygamber ahlakıdır. Dua her zaman edilebilir. Bir de Allah’ın söylediği saatler vardır. Bunlardan bir tanesi sabah namazıdır, gecenin son üçte birinde Allah o gönle gelir ve ne istiyorsun kulum der.


 Tasavvufun doğuşu

fatih çıplakFatih çıtlak tasavvufun doğuşu hakkında bilgi verdi, tasavvuf hakkında ezber bozdu.

Bozulamayacak bir müessese olarak bir manevi muhafaza altına girdi İslam. İlk gelen dinin adı da İslam’dı. Dinler arası diyalog yapmak isteyen bir kişi İslamdan başka bir din bulması gerekli. Diğer peygamberlerlere gelen dinde İslam dinidir. İslam dinini muhabbetle yaşamak tasavvufla ilgilidir.

Bazı tasavvufi anlayışların Peygamber efendimizle alakası yok deniliyor, çocuğunuzla bir yüzle bakarsınız, komşularınıza güler yüzle bakarsınız ama Allah’a tek bir yüzünüz ile bakarsınız. Allah’ı en çok seven insanlar bugün medeniyetimiz olarak iftihar ettiğimiz insanlardır. En iyi hizmetleri onlar yapmışlardır. Tasavvufun öğretisinde Peygamberimize bağlanmadan bir yere varılamaz.

Dünya ne demektir? Allah’tan ayrılıpta Allah’tan ayrılığı kabul etmek dünyadır. Dünyanın tarifini Hz. Ali şöyle anlatıyor: Rabbinden seni ne alıkoyuyor dediğinde, ne alıkoyuyorsa Rabbinden seni o dünyadır. Fani olana yüzünü çevirmek dünyadır. Dinde mantaliteyi, çıkarımları sağlamak tasavvufdur. Tasavvuf dinin özündeki muhabbettir, başkaları beğensin diye değil, Ben Allah sevgisini nasıl hep içimde hissedebilirim demektir tasavvuf.

Hz. Mevlana’nın bir sözü var, neyi unutursan unut bir şeyi unutma. Dünyaya niçin geldiğini unutma demiştir. Bu tasavvufun zirve simaları tarafından hep anlatılmıştır. Namaz mı var. Ben namazı neden muhabbetle kılamıyorum demektir tasavvuf. Tasavvuf muhabbete yol açmaktır.

Din geldi inanmak lazım demek inanmak değildir, muhabbetle olaya bakmak lazım. Muhabbetle Allah’a inanmanın adı tasavvuftur.

Allah’ı isteyen her insan yanlış olan şeyi mutlaka ayıklar, Kuran’a ve Peygambere bağlı olan insan kesinlikle sapıtmaz. Bir insan annesi kadar babası kadar, dini tanımıyorsa bunu herkes suistimal edebilir. Din uzaktan uzağa bakılıp yaşanılan bir şey değildir. Allah senin malümat alacağın bir şey değildir, Allah bir muhabbet kaynağıdır. Allah’ın en önem verdiği bir müslümanın vazifesi lazım olan bir dini öğrenmektir.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç