Tarihe Geçmiş En Başarılı 10 Komutan


Selahaddin-eyyubi-Selahaddin Eyyubi: Eyyubi Devleti Hükümdarı 1137 – 1193 Milliyeti Arap – Türk (tartışmalı)

Kudüs’ü alarak ve Hıttin muharebesini kazanarak 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiştir. 3. Haçlı Seferlerini etkisiz hale getirerek İslam dünyasını Haçlı ordularının tehlikesinden korumuştur. İslam dünyasında saygı gören Eyyubi, Hristiyan dünyasında da adaleti ve cömertliği ile büyük saygınlık kazanmıştır.

 

 

Bizim görevimiz; düşmanlarımızla Allah’ın adı yüce olsun diye sonuna kadar savaşmaktır.

 

 

napolyonNapolyon Bonapart: 1769 – 1821 Fransız

Geliştirdiği askeri savaş teknikleri ile devrim Fransa’sının askeri dehası. Kendisinin geliştirdiği sıradışı hücum ve komuta stratejileri ile 200 yıldan bu yana sadece askeri dehasıyla değil, yönetim ve idari olarakta merak konusu olmuştur. Napolyonun seferleri tüm batı dünyasına askeri eğitimde model olmuştur. Dünyanın daha önce görmediği savaş teknikleri Napolondan sonra da komutanlar tarafından taklit edilmiştir.

 

 

Düşünmek için zaman ayırın, ama hareket vakti geldiğinde düşünmeyi bırakıp harekete geçin.

 

 

atatürkMustafa Kemal Atatürk: Türkiye Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı 1881 – 1938 Türk

Atatürk, Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük kumandanlardan birisidir. 1. Dünya savaşında Çanakkale cephesinde sayıca üstün düşman kuvvetlerini durdurmayı başarmış ve 1. Dünya savaşından yenik çıkan ordusu ve silahları elinden alınan bir devlet yıkılırken yeni bir devlet kurmuş böylece ulusun kaderini değiştirmiştir. Hayatının büyük bir bölümünü savaş meydanlarında geçirmiş askeri ve siyasi dehası ile tüm dünya tarihinde tartışmasız kabul görmüştür.

 

 

Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.

 

 

sezarJül Sezar: Roma Cumhuriyeti Diktatörü M.Ö. 100 M.Ö 44

Sezar, tarihçiler tarafından en önemli 7 askeri taktisyen ve strateji olarak en iyiler arasındadır. Sezar, gerek Galya savaşları sırasında Gergovia savaşında, gerekse Roma iç savaşında mükemmel stratejileri ile adından çokça söz ettirmiştir.Ordusu bir günde 64 km. yol alabiliyordu. Askerlerine sert kayayı deldirerek alacağı şehrin suyunu kendi ordusuna tahsis etmiş ve susuz kalan şehir kısa bir süre sonra teslim olmuştur.

 

 

Geldim, gördüm, yendim

 

 

hannibal barcaHannibal Barca: Kartaca Komutanı M.Ö 247 – M.Ö. 183 Karacalı

Askeri strateji konusunda çok bilgili dünyaca ünlü bir komutandır. Roma’nın en büyük düşmanı olarak 2. Pön savaşındaki başarısı ile tanınmıştır. Filleri içeren ordusuyla Alpler’den kuzey İtalya’ya girmiş ve Romalıları birkaç önemli savaşta yenerek, Roma’nın askeri gücünü tamamen ortada kaldırmıştır. Savaş tarihçisi Theodore Ayrault Dodge, ona “askeri stratejinin babası” ünvanını vermiştir. Barca’nın bazı savaş stratejileri Kurtuluş Savaşında Yunanlılara karşı kullanılmıştır.

 

 

Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol yapacağız.

 

 

halid bin velidHalid Bin Velid: İslam Orduları Başkumandanı. 592 – 642 Arap

Seyfullah (Allah’ın kılıcı) olarak da bilinen Arap komutanı. Müslüman olana kadar Kureyşliler ile beraber savaşmıştır. Sonrasında ise İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Kureyşlilierin Uhud savaşında yenilmelerinde önemli bir rol oynamıştır. Bizans ve Sasanilere karşı önemli zaferler elde etmiştir. Bunların en önemlisi ise Bizansı yenilgiye uğrattığı Yermük savaşıdır. Halif Bin Velid katıldığı yüzü aşkın savaşta yenilgiye uğramamıştır. Savaş kaybetmeyen nadir komutanlardandır.

 

 

Sizin, hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar, ölümü seven bir orduyla size geldim.

 

 

fatih sultan mehmedFatih Sultan Mehmet: Osmanlı Padişahı. 1432 – 1481 Türk

“Çağ açan hükümdar” olarak bilinmektedir. İstanbul’un fethedilmesiye 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürütmesi askeri stratejilerinin en dikkat çekenidir. Büyük bir savaşçı ve eşsiz bir komutandır. Savaş meydanlarında geride durmaz sürekli en ön safta savaşırdı. Askerleri moralini bozarsa öne atılır ve insiyatifi ele alırdı.

 

 

Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye geldik.

 

 

TimurTimur: Büyük Timur İmparatoru. 1336 – 1405 Türkleşmiş Moğol (Tartışmalı)

Tarihin en güçlü komutanlarından biri olan Timur, sıfırdan kurduğu ordusu ile o dönemin güçlü Osmanlı, Altın Orda, Memlük gibi güçlü devletleri yenmiştir. Bizzat yöntetipte kaybettiği savaş yoktur. Arab Şah’a göre Timur, kurnazlıkla ateş ve suyu bir araya getirmiş hak ve batılı yan yana koymuş, hilekarlık konusunda Sasan ve Ebu Zeyd’i geride bırakmış, hikmet ve tartışmada İbn Sina’yı yenilgiye uğratmış, mantıkta ise Yunanlıları susturmuştur.

 

 

Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

 

 

büyük iskenderBüyük iskender: Makedonya Kralı M.Ö. 356 – M.Ö. 323 Makedon

Çok erken yaşta 20 yaşında Makedonya Kralı olmuşturş 12 yıl boyunca hiçbir yenilgi almadan büyük Krallıkları tarih sayfalarından silmiştir. Zekası, bilgisi ve yeteneği ile İ.Ö. 333’te İssus Savaşında Pers Kralı Darius’u yenmeyi başarmıştır. Bunu izleyen 10 yıl içerisinde Mısır, Hindistan ve Persleri yönetimine katarak bütün toprakları ele geçirdi. O zamana kadar bilinen bütün dünyanın büyük bir kısmını fethetmiştir. Tüm dünyayı Yunanlıların kültür ve dillerini öğreten bir yer haline getirmeyi planlıyordu.

 

 

Denemeyi bilene imkansız yoktur.

 

 

cengizhanCengiz Han: Moğol İmparatoru. 1162 – 1227 Moğol

Birçok insan onu milyonları katletmiş bir barbar ve şeytanın yeryüzüne inmiş hali olarak nitelendirmiştir. Ancak Cengiz Han’ın kişiliği bundan çok daha gizemli ve ilgi çekicidir. Gençken babaı öldürülüp kendi kabilesinden kovulan Cengiz Han, birbirleriyle savaş halindeki moğol kabilelerini birleştirerek güçlü bir ulus meydana getirmiştir. Ve yine moğol kabilelerini disiplinli ve zalim birer savaş makinesine dönüştürmüştür. Harp sanatında devrim yaratan taktikleri ve dahiyane silahlarıyla bu ordu avrupayı bile fethetmiştir. Dünya tarihinin bitişik sınırlı en büyük imparatorluğunu kuran Cengizhan en başarılı ordu lideri olarak tarihe geçmeyi başarmıştır.

 

 

Ben tanrının cezasıyım. Eğer bir günah işlememiş olsaydınız Tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç