Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?


 

 

Şizotipal kişilik bozukluğu birden bire yakın ilişkilerden rahatsız olma, sıra dışı davranışların olduğu, sıra dışı düşünce, algılarda farklılıklar olan ama gerçeği değerlendirmesi bozuk olmayan bir kişilik bozukluğudur. Toplumda genellikle yüzde 3 civarında görülür.

Bu kişiler çok kolay sonuçlar çıkarabilirler. Özellikle büyüsel düşünceler meraklıdırlar, falcılar, tarotçular, cinlerle uğraşan arkadaşların bir çoğu bu kişiliklere sahiptirler. Cinlerle ilişki kurduğunu düşünür, sokakta yürürken biri bakar ve ona cinin baktırdığını düşünür. Buna gerçeği değerlendirmenin bozulması değil de referans fikir denir.

Alışık olduğumuzun dışında sıra dışı davranışı olan davranışları vardır. Paranoid kişilik bozukluğu ile benzerlikleri vardır. Şizoit kişilik bozukluğu ile yakınlığı vardır. Yalnızlık ötekilerle bir araya gelmekte zorlanma. Bu çekingenlikten değil, ötekilerden bana zarar gelecek falan gibi his hatalarından kaynaklanır ve uzak durmaya çalışırlar. Bu kişilerin zaman zaman da gerçeği değerlendirmenin bozukluğu olabilir.

Yakın ilişkilerden uzak durma, sıra dışı davranışlar ve referans fikirlerinde olabileceği kuşkucu şüpheci daha çok bir büyüsel düşüncelere, felsefelere inanma eğilimde olan ve yaşamını buna göre biçimlendirebilen kişilerin sahip olduğu kişilik yapısıdır.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in