Pompeii Kavminin Helakı


 

Vezüv yanardağ İtalya’nın özellikle de Napoli kentinin sembolüdür. Yanardağ aynı zamanda ibret dağı olarakta bilinmektedir. Bu boşuna değildir. Geçmişte eteklerinde bulunmuş bir büyük bir felaket ile karşılaşmışltır. Allah’a karşı olan isyan ve azgınlıklarından dolayı helak edilen bu kentin adı pompeii’dir.

Roma imparatorluğu yüksek sosyetesinin tatil yeri olan şehir adeta bir zenginlik sembolüydü ve evlerin mimarisi göz kamaştırıcı idi. Pompeii halkı çok zengindi. Ama sahip oldukları bu zenginlik için Allah’a şükretmeleri gerekirken onlar sapkın bir kavim oldular ve zenginlikten şımararak sefahat daldılar ve şehri bir günah yuvası haline geldi.

Pompeii’de iki acımasız özellik ön plana çıkıyordu,

Birincisi; Kent soylularının sırf eğlence olsun diye büyük bir arenada düzenledikleri gladyatör döğüşleriydi. Bu dövüşlerin tek bir kuralı vardı, bir taraf ölünceye kadar kavga durmazdı. Roma’daki ikinci büyük arena Pompeii’de idi.

İkinci tanınmış özelliği ise Roma’da var olan kölelik sisteminin en acımasız uygulamalarına sahne olmasıydı. Köleler için emirlere itaatsizliğin sonucu ölümdü. Kölelere para karşılığı satılan değersiz bir mal gibi davranılıyordu. Pompeii soyluları köleleri fuhuşa zorluyorlardı.

Pompeii, Italy --- Victims of the eruption of Mt. Vesuvius in 79 A.D., Pompeii, Italy. --- Image by © Jim Zuckerman/Corbis
Pompeii, Italy — Victims of the eruption of Mt. Vesuvius in 79 A.D., Pompeii, Italy. — Image by © Jim Zuckerman/Corbis

Sapkınlıkları sonları oldu

Hristiyanlığın ilk yıllarında bu bölgede sadece Allah’a inandıkları için vahşice katledilen sayısız dindarın mezarı olmuştur. Bu akıl almaz vahşet vicdanları körermiş Pompeii halkının en büyük eğlencesi haline gelmiştir.

Soyluların kendi aralarındaki sapkın eşcinsel ilişkiler çocuk yaştaki kölelere tecavüz edilmesi ile neticelenirdi. Kısacası Pompeii’nin zenginleri şımarmış ve sapkınlık batağı içerisine düşmüşlerdi. Başlarına geleceklerden habersizdiler. Felaket öyle şiddetliydi ki evlerdeki mermer küvetler bile havalanarak etrafa çarpmıştır.

Vezüv’ün lavları bir anda tüm kenti haritan sildi. tüm bu felaket 2000 yıl boyunca bir sır olarak toprak altında kaldı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde arkeologlar kalıntıları çıkarmaya başladılar. 2000 yıllık tarih hiç bozulmadan tam karşılarındaydı. Felaket Pompeii halkını öyle ani yakaladı ki her şey 2000 yıl öncesi gibi kaldı ve sanki zaman donmuştu. Vezüv’ün korkunç patlamasına rağmen kimse kaçamamış oldukları yerde dona kalmışlardı. Taşlaşmış cesetlerin bazılarının yüzleri hatta cesetleri hiç bozulmadan kaldı, hepsinin ortak yönü yüz ifadeleri idi. Şaşkınlık ve dehşet. Yemek yiyen bir aile o andaki gibi taşlaşmıştı, masalarındaki yiyecekler bile bu güne kadar korunmuştur.

 

pompeii2

 

Nasıl olmuşta binlece insan bir şey duymadan, görmeden adeta ölümün gelip kendilerini yakalamalarını beklemişlerdi. Pompeii’nin bu yönü Kuran’da anlatılan helak olaylarına çok benzediğini göstermekteydi. Çünkü Kuran’da helak olayları anlatırken hep bir anda olduklara yere yığılıp kaldığı bilinir. Örneğin Yasin Suresinde anlatılan; “Şehir halkı bir anda topluca ölmüşlerdir.” Kamer Suresinde ise şöyle denmiştir: “Çünkü biz onların üzerine tek bir çığlık gönderdik. Böylece onlar, ağıldaki çalı-çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler.”

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in