Mustafa Kemal Atatürk Sözleri


 

 • Ey yükselen yeni nesi! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
 • Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Basın milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir öncüdür.
 • Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
 • Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.
 • Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
 • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
 • Memleket mutlaka modern medeniyeti ve yeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır.
 • Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
 • Dünyada herşeyi için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
 • Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.
 • Egemenlik verilmez, alınır.
 • Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
 • Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsunuz ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
 • Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.
 • Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
 • Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.
 • Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
 • Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
 • Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
 • Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir ede içerdeki cephenin suskunluğudur.
 • Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in