MİT’e Nasıl Girilir?


 

Ülkemizde bazı kişiler hem ülkesi için verilen mücadelenin içinde olmak, hem de üst düzey bir kurumda çalışabilmek ümidiyle, MİT’in kapılarını aşındırır. Ancak çeşitli zorluklar karşılaşılır. En başta da şu soruya cevap aranır: “MİT’e nasıl girilir?” Bunun için, Siz boş verin, zaten sizde potansiyel varsa onlar sizi bulur gibisinden hikayeler de anlatılır. Özellikle de sinema dünyasına kendisini kaptıranların çokça inandığı bir hikayedir.

Bunun için en güzel kaynak, MİTin resmi web sitesidir. Burada birçok konuda net açıklamalar mevcut.

MİTe girebilmek için öncelikle 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak gerekli. Daha sonra ise KPSSde puan şartı aranmaktadır. Bu puan limiti bugüne kadar genellikle 80 oldu. KPSSde bu başarı şartını yerine getiren adaylardan yabancı dil şartı aranır. Bu yabancı dil, İngilizceden Gürcüceye kadar birçok dil olabilir. Bu arada MİTe girebilmek için askerlik şartı da aranır, ancak bu çok da zorunlu değildir. Teşkilat, ihtiyaca göre tecilli bir kişiyi de istihdam edebilmektedir.

Bu şartları taşıdıktan sonra başvuru yapıldığında eleme usulüyle gerçekleştirilen bir sınav süreci uygulanır. Bu sınav süreci şu aşamalardan oluşur;

1-)Yazılı ve Sözlü Sınavlar
2-)Kompozisyon
3-)Kişilik Envanteri Uygulamaları
4-)Uygulamalı Bölümler
5-)Sağlık Muayenesi
6-)Mülakat
7-)Atama

Uygulanan tüm bu süreçlerden başarılı bir şekilde çıkarsanız, artık rüyalarınızı süsleyen istihbarat dünyasına ilk adımı atmış olursunuz

MİTin iki tür personeli vardır. bunlardan birincisi haber almada kullanılan personeldir ve bunlar MİTin kadrolu personeli değildir. MİT ihtiyaç duyduğu alanlarda haber almak için kişinin pozisyonu, eğitimi uygun olan kişiler arasından seçilerek MİTin personeli durumuna gelirler. İkincisi ise MİTin kadrolu personelidir. Herhangi bir devlet memurundan farklı değildirler. Belirli kanunlara tabi olarak çalışan devletin maaşlı çalışan personelleridir. Toplum içinde haber alma işlerinde çalışmazlar. haber alma faaliyetlerini yönlendirerek bunları değerlendirmekle görevlidirler. MİTin hangi görevi yapacağı ve hangi alanda haber alma faaliyetini yürüteceği devlet tarafından verilen talimata bağlıdır.
MİTe alınacak kişilerde olağanüstü özellikler aranmıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi MİT personeli bir devlet memuru gibidir ve belli kanunlar çerçevesinde görevlerini yaparlar. Bu memuriyetin gerektirdiklerine uyan kişiler MİT personeli olma şansına sahiptir. MİT mensubu olmak için aranan şartların başında üniversite mezunu olmak, yabancı dil bilmek, sağlık problemi olmamak geliyor.

İlgili>>  Mit Chp'ye komplo mu kuruyor

İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir. Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış olabilir. İstihbarat ise birleştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış bilgidir. Tamamlanmış bir istihbarat, istihbarat çevriminin sonuç ürünü olan ve siyasi belirleyicilere sunulmaya hazır olan işlenmiş bilgidir. Her devlet için, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal gücünü oluşturan bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak ve istihbarat oluşturmak için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İstihbarat devlet için, hasım veya hasım olması olası kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynaklardan bilgi toplayıp, çözümleme ve değerlendirmelere tabi tutarak sonuca ulaşılması anlamına gelmektedir.

İstihbarat Sözcüğünün Kökeni

İstihbarat yani anlık yahut geniş zamana ait bilgi anlamına gelen kökten gelir. İstihbar etmek, haber almak anlamına gelir. İstihbarat sözcüğü haline geldiğinde ise, kavramsallaşmış hale gelir ve haber alma anlamını belirtir. Sözcük anlamı olarak geniş anlamda bakıldığında, kişinin gideceği okulu, yahut babanın müstakbel damadını araştırması da istihbarattır.

İstihbarat, kelime anlamı olarak “haber alma anlamına” gelse de, kavramın ifade ettiği anlam, biraz daha geniştir ve haber alma kavramı istihbarat kavramının kapsadığı sürecin sadece bir adımıdır.

İstihbarat kavramı, ülke güvenliğinin sağlanması için karar mekanizmalarına gerekli bilginin toplanması, analiz ve tasnif edilmesi, raporlandırılması ve ilgili karar vericilere iletilmesi sürecidir. Bu anlamda, ingilizcedeki intelligence kelimesi, istihbarat kavramını daha iyi kapsamaktadır.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç