Millet Mi? Ümmet Mi?


 

ümit özdağMHP milletvekili Prof Dr. Ümit Özdağ, Türkiye etnisiteye göre kurulsaydı çoktan parçalanmış dedi ve millet mi? ümmet mi? sorusunu cevapladı.

Türkiye üniter devlet olmasaydı çoktan parçalanmıştı

Türkiye’de siyasal ümmetçiliğin temsilcileri ve siyasal ümmetçiliği temsil eden iktidar partisinin milli kimlik konusundaki tavrı ile marksis leninst hareketlerden gelen bir kısmı sonradan liberalleşen, bir kısmı marksist leninizmin bugün daha yumuşak şekillerini temsil edenlerin Türk milleti kavramına karşı geliştirdikleri ortak tavır ve ortak düşmanlığın kökeninde aslında iki ayrı ideolojinin siyasal ümmetçiliğin ve sosyalizmin millet kavramına düşman oluşu vardır. Bu yaklaşımları hiç şaşırtıcı görmüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken millet esaslı değil de milli ve üniter devlet değil de etnik çetelerin siyasallaştığı ve coğrafyaya gömüldüğü bir şekilde örgütlenseydi şimdiye kadar çoktan parçalanmıştı.

Sırbistan Gerçeği

6 resmi dili olan Sırbistan parçalanıyor mu? daha ne parçalansın. Sırbistan ırkçı bir faşizmin 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın en önemli temsilcilerin bir tanesidir. Soykırım ile suçlanan bir ülkedir ve soykırım işlemiştir. Sırbistan daha genç bir ülkedir göreceğiz Sırbistan da ne olacak.

Milli devletler yok mu oluyor?

Hümanist yaklaşımları anlıyorum ve bunlara tepki de duymuyorum ama aydın platönizmi ile reel siyaset arasında büyük farklılar var. Birisi hayal dünyasında yaşıyor, diğer ise gerçek verili ortamın değerlendirmesini yapıyor.

Bütün dünyada devletler milli devletler olarak örgütlenmiş durumda. Yani Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki tek milli devlet gibi davranıyor. Ya tek milli devlet kaldık hadi bizde bunu değiştirelim artık, çok geç kaldık diyorlar, öyle bir durum yok. Almanya milli devlet, Fransa milli devlet, İtalya milli devlet. Anayasalarında Alman milleti kavramı kaç defa geçiyor.

Türk Milleti kavramından vazgeçmek bir intihardır

Dünyada devletler milletler esasında örgütlenirken ve millet gerçeğini red edip millet üstü kavramlar çerçevesinde toplumları örgütlemeye çalışan devletler başarısız olup çok kanlı şekilde dağılırken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli devlet ve siyasal bir kavram olarak Türk milleti kavramından vazgeçmesi bir intihardır.

Yugostavya gerçeği

Türk milleti kavramından vazgeçersek Yugoslavya oluruz.Yugoslavya paramparça oldu büyük bir iç savaşa gömüldü, senelerce sürdü, soykırımlar oldu. Aileler parçalandı.

Millet kavramı toplumu bir arada tutuyor

Bugün milliyetler var ama Sovyetler Birliği yok. Millet kavramının bir siyasal kimlik olarak toplulukları bir arada tuttuğunu onları kaderde, tasada, kıvançta bir araya getirdiğini ve moral motivasyon verdiğini görüyoruz.

Milliyetçilik insanların birbirlerini ezmesi, kesmesi gibi nitelendiriliyor, öyle bir şey söz konusu değil. Milliyetçilik aşırı şekilde ırkçılığa dönüşürse tehdittir. Sağlıklı milliyetçilik toplumu bir arada tutan kendisine saygı duymasını ve toplumun ilerlemesini sağlayan bir unsurdur. Van’da büyük bir deprem oldu Van yıkıldı. Türkiye‘nin her tarafından büyük bir yardım kampanyası başladı. Orada duranlar şu dili konuşuyorlar veya şu partiye oy veriyorlar diye düşünmediler, bizim milletimizin parçasıdır ona gelen zarar bana gelmiş dediler ve yardım ettiler.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç