Mezhep Nedir?


 

Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında insanlar üçe ayrıldı: İnanmayıp Resulluha karşı gelenler kafir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenler de münafık denildi. İnanlara eshap denildi. Eshab-ı kiramın inanışları hep aynı idi. Kuran-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da, birbirlerin uygun idiler. Kuran-ı kerimde ve hadisi şeriflerde açık bildirilmemiş birşeye inanmadığı dinimiz emr etmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Böyle işleri yapıp yapmamakta, açıkça bildirilenlere benzetilmelerini, Allahü teala, derin alimlere emr etmektedir.

Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimelere müctehid denir. Bu benzetme işine, ictihad denir. Bu müctehidin ictihad ederek elde ettiği bilgilerin hepsine, o müctehidin mezhebi denir. Eshabı kiramın hepsi derin alim, birer müctehid idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerine ve tasavvuf marifetlerine birer derya idiler. Bu bilgilerin hepsini, Resullahın mübarek cemalini görmekle ve kalblerine işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle, az zamanda edindiler. Herbirinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklı idi.

İlgili>>  Mezhep Ayrılıkları Nasıl Değerlendirilmeli?

Tabi’inin ve Tebe’i tabi’nin arasında da müctehidler vardı Bu müctehidlerin ve Eshabı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip, dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhebleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları, Eshabı kiramın ortak imanıdır. Bunun için, dördüne de Ehl-ı sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirilerini din kardeşi bilirler.Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca, birbirlerini taklit ederek yaparlar.

Allahü teala, mezheblerin böyle ayrı olmalarını istemiştir.bu ayrılığın, Allahü teala tarafından müslümanlara rahmet olduğunu, Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü, dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar, müslümanaların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her müslüman, vücud yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre, kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini, bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç