Maliye bölümü mezunları nerelerde iş bulabilir?


 

Maliye bölümü toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hareket eden devletin ekonomik faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bağlamda maliye bölümünün temel konuları orta ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan kamu harcamaları ve gelirleri, devlet borçları bütçe ve maliye politikalarıdır. Maliye bölümü uzun yıllar iktisat bölümünün alt dalı olarak görülmüş ancak 1929 yılında Amerika’da gerçekleşen büyük buhram sonrasında maliye politikalarının etkisi artması ile ayrı bir disiplin alanı haline gelmiştir.

Maliye bölümü ülkemizde 1944 yılına dayanan bir bölümdür. Maliye bölümünde genel olarak maliye, iktisat, hukuk, istatistik ve muhasebe dersi verilmektedir. Vergi hukuku, vergi sistemi, yerel yönetimler, mali yargı, devlet borçları gibi dersler öğretilmektedir.

Programdan mezun olacak öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde geniş iş ihtiyaçlarına sahiptirler. Özellikle hem kamu hem de özel şirketlerin ihtiyaç duydukları mali uzman olarak görev alabilmektedirler. Mezunlar özellikle kamu sektöründe maliyeleri denetleme görevi ve uygulama görevleri yapabilmektedirler. Mezunlar Maliye ve Gümrük Bakanlıkları dışında, Sayıştay, Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TC. Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalat Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kamu ve özel bankalarda bunun yanı sıra kamu ve özel maliye bölümlerinde çalışabilirler.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç