Kader ne demektir?


kader

ihsan eliaçıkİlahiyatçı – Yazar İhsan Eliaçık, Kader nedir? Yazılan mı oluyor? Olanlar mı yazılıyor? sorusunu cevapladı.

Kuran-ı Kerim’de takdir ve kader anlamı vardır ama kadere iman diye bir şey yoktur. Kadere iman ilkesi Emevi doktirinidir. Emeviler insanlar kendilerine karşı çıkmasın diye sizin başınızda bulunmamız Allah’ın kaderi ile olmuş dediler. Bize karşı çıkan Allah’în kaza ve kaderine karşı çıkar dediler ve insanları bu gerekçe ile kanlı bir şekilde bastırdılar. Bu şekilde kadere imanı bir itikat ilkesi olarak soktular.

Kuran’da geçen evrenin yasaları evreni kuran ölçüler anlamındaki kader kelimesini alıp sizin başınızda bulunmamız önceden yazılmıştır Allah Emevi Sultanlarını ümmetin başına geçeceğini ta ezelden lefi mahfuzda yazmıştı o yazılan başımıza geliyor neden karşı çıkıyorsunuz dediler ve tabiattaki toplumdaki bütün eşitsizlikse kader kavramına yüklediler. Zengin varsa fakir varsa kaderdendir. Yezid Hüseyin’in kafasını kesti ise kaderdir, madenciların olayı kaderdir dediler. Bu Emevi doktirinidir.

Kuran der ki; herkesin kaderi kendi elindedir. Kuran der ki; Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden yoksullara verin diyenler eğer Allah isteseydi onları doyuyordu biz mi onları diyeceğiz diyenler kafirdir. Yani aç kimseleri Allah isteseydi doyururdu demek ki istemedi kaderi böyle istedi ki öyle olmuş.

Kader evren yasası ölçüsü demektir herşeyin bir ölçüsü, insanın, yağmurun ölçüsü vardır. Herşey prensibe göre kurala göre işler. Sadece bakmakta otuz tane ilim vardır. Konuşmakta elli tane ses kanunu vardır. Bu ölçüler Allah tarafından konulmuştur ve evren böyle işlemektedir.

Olaylar oldukça biliniyor, Allah olayların gerisinde ilerisinde değil tam içerisindedir, olduğu anda bilinmektedir. Önceden yazılma diye bir şey yoktur yazılan başımıza gelmiyor. Başımıza gelen yazılıyor. Kuran’da “Gizli gizli fısıldaştıklarını duymadıklarımızı sanarlar, hayır yanlarında elçilerimiz vardır yazarlar” ayeti vardır. Onlar önce fısıldaşıyor sonra yazılıyor. Önce fısıldaşacaklar diye yazılıp orada yazılan hayata geçmiyor, fısıldaşma oluyor sonra o fısıldaşmalar yazılıyor yani önce pratik vardır sonra onun kayda geçmesi vardır. Bu anlamda Allah’ın bilgisi Allah’ın yaratması ve Allah’ın iradesi bir ve aynı şeydir. Allah önce biliyor sonra bildiğini irade ediyor sonra o dediği yazılıyor değildir.

Bir şeye ol değince hemen oluyor. Ol diyor biraz bekliyor sonra oluyor değil, ol deyince oluyor direk eylem var. Yazılan şeyler olmuyor olan şeyler yazılıyor. Bunu anlarsanız kaderin sizin elinize verildiğini görürsünüz.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç