Endüstriyel Psikoloji Nedir?


 

Endüstriyel psikoloji iş yeri psikolojisidir. hayatımızın yüzde 90’ı iş yerinde geçmektedir. Sabah kalktığımızdan itibaren işimize geç kaldık mı? Acaba iş yerinde yönetici bana ne diyecek? yapmam gereken şeyleri yapabilecek miyim yoksa mani olacaklar mı diye düşünmekteyiz.

Endüstriyel psikoloji ünvanınızı ve konumunuzu korumak adına aldığınız sorumluluk psikolojisidir. İşimiz olmasa kimliğimiz çok olmamış olur. Bizi var eden şeylerden en önemlisi işimizdir.

İnsan faktörü ve psiko-sosyolojik yaklaşım

Modern psiko-sosyolojik tekniklerle, güvenilir saha araştırmaları yapılması ve objektif verilerin elde edilmesine kadar, insan faktörünün iş yaşamındaki davranışları konusunda sübjektif yaklaşımlarla yetinilmiştir. Bu dönemde, insan davranışları genellikle biyolojik bir mantık ile değerlendirilerek, çalışanların gizli bir yarışma içinde bulunduğu, olumsuz tutum ve davranışların ardında da yakın çevre ve toplumun değer yargılarına karşı bir isyan özentisinin bulunduğu kabul ediliyordu.

Psiko-sosyolojide de genellikle insan davranışları ve zekası esas alınıyor ve insanların davranışlarında “aşırı bir bencilliğin” hakim olduğu düşünülüyordu. Taylor ve Gilbert’in mekaniktik ve ölçümsel yaklaşımları sürecinde iş gören, gerçekten kendi belirlediği bir amaç için çalışıyor ve içinde bulunduğu çalışma ortamını da sadece bir zorunluluk olarak görüyordu. O dönemde endüstriyel hizmetler zor ve yıpratıcı oluğu halde, insanın bir işinin olması, kendisini belli bir iş grubu içersinde belirli işleri yapan ve belirgin katkılarda bulunan bir insan olarak hissetmesi önemliydi.

İlgili>>  Psikolojim Bozuk mu? Nasıl Anlarım?

Ayrıca iş görenler kendilerini yaşam kavgasında belirli bir başarıya ulaşmış kabul ettikleri için mutlu oluyor ve maddi beklentilerinin de genellikle az olması nedeniyle kolayca tatmin olabiliyorlardı. Günümüz endüstrilerinde insan tabiatının ve endüstriyel toplum içindeki davranışlarının incelenmesi ise yeni davranış ve beklentilerin ortaya çıktığını belgelemiştir. Böyle bir yaklaşımda psiko-sosyolojik temellere inerek çeşitli tip insanların işbaşındaki davranışlarını değerlendirmek yanında işgörenlerin tüm davranışlarında içinde yaşadıkları sosyolojik ortam ve genel psikolojik streslerinde de etkilerini incelemek önemli olmaktadır.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç