En Çok Mensubu Bulunan 10 Din


10- Şintoizm; Mensubu 4 milyon. Japonya’nın yerli dinidir. Eskiden ise Japonya’nın resmi dini kabul ediliyordu. Herhangi bir kurucusu bulunmamakla beraber tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayandırılır.

9- Cainizm; Mensubu 4.2 milyon. Güney Asya kökenli bir din ve felsefedir. Hindistan‘da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da varlığını sürdürmektedir.

8- Konfüçyüsçülük; Mensubu 6.4 milyon. Başlangıçta Konfüçyüs’ün öğretilerinden yola çıkılmıştır. Eski bir Çin ahlak ve Çin felsefe sistemidir.

7- Bahailik; Mensubu 7 milyon. Dünyanın her yerinde inanılan bir dindir. 19. Yüzyılda doğmuştur. Dünya vatandaşlığı idealine sahiptir.

6- Musevilik; Mensubu 14 milyon. İlahi kaynaklı olupta mensubu en az olan bir dindir. Yahudilik, en eski ilahi din olarak nitelendirilmektedir.

5- Sihizm; Mensubu 23 milyon. Kuzey Hindistan’da yaşamış olan gurunun öğretilerini içermektedir. 1.500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır.

4- Budizm; Mensubu 708 milyon. Farklı bakış açılarına göre din ve felsefe olduğu düşünülmektedir. Hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilme yollarını gösterin bir öğretidir.

İlgili>>  Mezhep Ayrılıkları Nasıl Değerlendirilmeli?

3- Hinduizm; Mensubu 1 milyar. Adından anlaşılacağı gibi Hindistan ve çevresinde yaygındır. Hinduizm mistik bir dindir. Bilinen en eski dinler arasında yer almaktadır. Ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu hakkında net bir bilgi yoktur.

2- İslam; 1.6 milyar. Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’dır. 7. yüzyılda yayılmaya başlamıştır. İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı oluşturan sureler Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed’e vahyolmuştur. İslam’ın temelinde, tevhit ilkesi yatar ki bu kavram Allah’ın varlığı ve birliğine inanmak anlamına gelir.

1- Hristiyanlık; Mensubu 2.1 milyar. Dünyadaki en yaygın tektanrılı dindir. Dünyanın her yerine yayılmakla birlikte yoğun olarak Avrupa’da, Amerika, Güney Afrika’da ve Avusturalya’da bulunmaktadır.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç