Chp iktidara gelirse vaatlerini nasıl yerine getirecek?


haluk koçCHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Haluk Koç, Chp’nin seçim vaatlerini yorumladı.

Chp dört ayaklı bir strateji ortaya koydu. İlk bölümü demokrasi ve hukuk devletini güçlendirecek, parlementer sistemi güçler ayrılığı etrafında tahkim edecek. İkncisi ise üreten bir Türkiye ve şimdiye kadar uygulanan garip saçma sapan ürtimi köstekleyen teşvik yerine sektörel teşviklerle bilhassa katsayısı yüksek teknoloji ürünü olacak olan üretim yolunda olan bir Türkiye. Tabana refahı yayacak bir sistemdir yapmak istediğimiz.

Sosyal devletin Türkiye’deki gelir dağılımı adaletsizliğini aşacak bir boyutta, değişik toplum kesimlerine eşit hakkaniyetli bir yaklaşımla projeyi ortaya koydu.

Türkiye’de 2002’de Ak Parti iktidara geldiğinde Türkiye’deki servetin yüzde 39.4’üne Türkiye nufusunun yüzde 1’i sahipti. Ak Parti iktidarı altında seneler geçti. 13 yıl sonra bu oran, Türkiye’nin yüzde 1’inin sahip olduğu servet oranı yüzde 54’e çıktı. Bu gelir dağılımı çarpıklığını yaratacağı sosyal huzursuzluğu tedavi etmeyen buna reçete çıkarmayan bir siyasal görüş başarılı olamaz.

Kaynaklara gelince; 79 yılda yani cumhuriyet kurulduğundan 2002 yılına kadar 57 hükümet görev yaptı. 57 hükümetin vergi toplamak, iç kaynak yaratmak, iç borçlanma yolu ile gelir elde etmek, özelleştirme gibi değişik kalemlerde toplam kullandığı miktar 779 milyar dolar, bu 79 yılda olan rakam. 2002 ile 2014 yılı sonu itibari ile yine aynı yollarla, vergi, borçlanma, özelleştirme gibi elde edilen ve kullanılan kaynak miktarı 1 trilyon 869 milyar dolar. Yani arada 1 trilyon 90 milyar dolar fazlalık var. Duble yol yaptık, yapacaksın kardeşim. Hastane yaptık, yapacaksın kardeşim. 14 yıl boyunca bu kadar kaynak kullanacaksın, gelir dağılımı bu kadar arasını açacaksın, emekliyi ay sonunu kıt kanaat getirecek insanlar haline getireceksin, her türlü eşitsizliği yapacaksın, ısrafın hattı hesabı olmayacaksın, saraylar inşa edeceksin, büyük filolarla devlette makam arabası saltanatı yapacaksın, örtülü ödenek altında inanılmaz kaynakları sarayda ve başbakanlık adı altında kullanacaksın, bavulla dünyalar kadar hepimizin ortak parasını sorgusuz sualsiz göndereceksin, har vurup harman savuracaksın, sıra yoksula geldi mi, sıra taşeron işçiye geldi mi, sıra engelliye geldi mi, nereden bulacaksın bu kaynağı diyeceksin.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç