Çekingen kişilik bozukluğu nedir?


 

 

Çenkingen kişilik bozukluğunun temel özelliği, yetersizlik duyguları ve olumsuz değerlendirmeye karşı aşırı duyarlılıklarıdır. Aslında kişiliklerin tüm özellikleri bu duygular arasındadır. Toplumda yüzde 1 görülmektedir.

Pek çok araştırmacı çekingen kişilik bozukluğu ile sosyal fobiyi bir birinden ayırırlar bazıları da ikisini aynı alırlar, çok yakından ilişkileri vardır derler. İlla ikisini ayırmamız gerekirse sosyal fobi kişide çok ciddi rahatsızlık uyandırır, bundan rahatsızdır. Kişilik bozukluğunda ise daha çok olması gereken bu değil midir diye içselleştirir ve ancak çevresinin uyarması ile bunu fark edebilir.

En önemli özelliği yetersizlik duygusudur ve olumsuz değerlendirmeye karşı duyarlıdır. Ayıplı bir malı iade etmek, birine senden hoşlanıyorum demek hep kaygı uyandırır. Birine seni seviyorum diyeceği zaman ne münasebet derse ne yaparım diye kendisi ile ilgili kaygıları yüksektir.

İlişki kurmaktan kaçınır. Orada bir hata yaparsam, bir yere davet edersem ya mahçup olursam, ya eksik kalırsam diye kendisi ile ilgili bir zihinsel meşguliyeti vardır. Çekingen kişilerin aile yapısında bakıldığında ebeveyin yapısında sürekli dışarıya vurgu yapan, ötekilere karşı mahçup olacağını varsayan evhamlı bir aile yapısı olabilmektedir. Bu davranış öğrenilmiş bir davranış olarakta gelişebilmektir. Kişinin uyumunu bozabilir, bu kişiler genellikle sahip oldukları yeteneklerin, niteliklerin çok altında işler yapmak zorundadırlar. Örneğin bir kuruluşta mühendislik yapabilecekken teknik eleman olarak çalışmak durumunda kalabilir. Çünkü diğer daha fazla ilişki gerektiriyorsa yeteneğinin altında işleri seçerler ki sıkıntı yaşamayayım diye.

Pek çok ilişkiden kaçınırlar, bu kişilerin çevresinde yaşayan insanların da biraz onları beklemeleri gerekiyor. Çok yargılayıcı, kesin hatları ile lafları söyleyen adamların yanında doğruyu fark etseler de söyleyemezler. Aile içerisinde de bu böyledir iş ilişkilerinde de bu böyledir. Böyle birini fark etmezseniz, bu kişilerin yeteneğinden ve bilgisinden faydalanamazsınız. Bazen mahçup olmamak için haklarından vazgeçer, maaşına zam isteyemez, daha kötü işlerde çalışmaya katlanır, daha iyi ilişkiler kurabilecekken geri çekilebilir. Bu da o kişinin sosyal yaşam da ve iş hayatında kayıplar yaşamasına neden olur.

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in