Bu Gidişten Çıkışın Yolu “BİZ” Olmayı Başarmak


 

metin feyzioğluTürkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye’de neler oluyor? sorusun cevapladı.

Türkiye her yerde adaletini arıyor

Türkiye her yerde adaletini arıyor, Türkiye’nin son dönem yaşadıklarını arka arkaya koyduğunuzda koca bir başlıkla özetleyebileceğimizi düşünüyorum “Neler oluyor” diye bilirim.

Nereye gidiyoruz, bu gidişten çıkışın yolu koskocaman bir biz olmayı başarmaktır. Biz milletiz şucu bucu ocu bunları bırakılım, hepimizin siyasi görüşleri, kendine göre inanışları var. Bunların zenginliğimiz olması için önce farklılıklarımızı konuşmaktan önce birbirimize ne kadar benzediğimizi konuşalım. Birbirimize ne kadar benzediğimizi aynı tarihten geldiğimizi, aynı köklerden fışkırdığımızı, pırıl pırıl geleceği inşa edeceğimizi bir haykıralım daha sonra ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı konuşalım.

Hepimiz birbirimizin kopyası olsaydık tek düze olurdu, bizim keyfimiz, mutluluğumuz olabilir. Bizim büyük bizi oluşturup daha sonra farklılıklarımızı konuşalım.

Bizim projemiz biz olmak, biz kimiz? ortak bir tarihi olan, geçmişinden utanmayan ve geçmişinden gurur duyan birbirine kenetlenmiş kitle millettir. Biz milletiz. Bu söylediklerimi temsil ettiğim büyük meslek örgütüyle bağlantısını kuralım. 77 milyonluk bir büyük bizden bahsediyorum yani milletten bahsediyorum. Milletimizin her bir ferdinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla hem gurur hem de güven duyduğu bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. Güven duymak; adımınızı attınız sokağa başınıza ne geleceğini ne gelmeyeceğini bilirseniz güven duyarsınız. Paranızı bir yatırıma bağladınız işin hukuk kurallarına göre yüreyeceğini bilirseniz güven duyarsanız. Hastaneye adımını attınız, bu hastahanede tanıdığım dayım olmasa da hiç böyle bir şey ihtiyaç duymasam da ben bu hastahanaden şifa bulurum, bu hastanenin bütün personeli hiç bir ayrımcılık yapmaksızın hiç tanımadıkları kimsesi olmayan vatandaşa sırf vatandaş olduğu için seferber olduğunu biliyorsanız güvende hissedersiniz. Adliyenin önünden geçerken kim olduğuna bakılmaksızın, mensup olduğun siyasi partiye, mezhebime, ırkıma, dinime bakılmaksızın adalet dağıtılıyor diyebiliyorsa 77 milyon kendi şehrinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla güven duyacaktır.Okulun önünden geçerken bu okulda iyi bir eğitim yapılıyor, param olmasa da evladımı devletim mümkün olan en iyi imkanları tahsis ederek yetiştiriyor diyorsam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için güven duyarım.

Bugün çözemediğimiz sorunu yarın çocuklarımıza bırakacağız

İlgili>>  Deniz feneri davası kapandı

Türkiye Cumhuriyet temelleri doğrudur bu kuruluş felsefesini Cumhuriyetinin ve demokrasinin anlamını idrak etmemiş bir takım kadrolar başka yerlere çekiştirip yanlış uyguladılar diye temellerin yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Hatta bunca yanlış uygulamaya rağmen bütün senaryolara karşı direniyorsak temelimizin sağlamlığını gösterir.

Hiçbir devlet kuruluş felsefesinden uzaklaşarak varlığını devam ettiremez. Hiç bir devlet kuruluş şartlarına yapışarakta yaşayamaz. Biz 21. yüzyıl ile kuruluş felsefesiyle yoğurup öyle devleti yönetiriz. Bugünün yanlışından söz ettiğimizde ama dünde böyleydi denilmesini artık bırakalım. Eğer biz bugünün yanlışına dünü örnek vermeyi sürdürürsek genç insanlara parlak gelecek vermekten vazgeçeriz. Bugün yaşadığımız sorunları çözemezsek yarın çocuklarım bunlardan sen sorumlusun diyecekler. Bugün çözemediğimiz her sorunu yarın çocuklarımıza bırakacağız.

Vatandaşlık en yüksek sıfat

Türkiye’de adalet kavramı artık içi boşaltılmış sorunlu bir hale gelmiş Türkiye‘nin taşıyıcı kurumları yıpranmış, sarsılmış bir kısmı çökmüş. Türkiye’de siyaset kurumu insanı merkezine almak yerine siyasetçiyi merkezine almış, siyasetçi odaklı çalışmaya başlamış. Siyasi partiler halktan kopmuş halkın derdi yerine siyasetçinin derdini gündemini taşımış. Bunlardan sıyrılmak lazım, sıyrılmak için ciddi çabalar harcadığımızı görüyorum.

Türkiye’de bürokrasi ve hizmet kurumları, yasama, yürütme, yargı insan için var olduğunu unutmuş merkeze kendilerini koymuşlardır. Oysa biz artık vatandaşı merkeze koymalıyız, bazen yazılarıma şu imzayı atıyorum ben; “Metin Feyzioğlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” vatandaşlık en yüksek sıfat.

Adalat bir ülkenin temelidir

Biz milletiz ve çıkış yolu biz olmaktır. Bunun için 77 milyonun eşit vatandaşlık paydasında buluşması gerekiyor. Sizin benden benim sizden farklı olmasını kabul edemem. Haklar özgülükler ve sorumluluklar anlamında eşitiz. Hiç kimseye adı soyadı etnik kökeni, mezhebi, dini, cinsiyeti, derisinin rengi nedeniyle farklı muamele yapılamaz. Hiç kimse hiçbir gerekçe ile ayrımcılığa uğratılamaz fakat ayrıcalıkta talep edemez. Kimse etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa da talep edemez bunu da hukuk gücü sağlayacaktır.

Herkes için adalet herkes için hukuk. Mahkemelerde adalet mülkün temeli yazmış ve orada kalmış. Oradaki mülk devlettir yani adalet ülkenin temelidir. Adalet sistemiz çökerttiğinde tanıdığı olanın işini yürüttüğü ve gemisini yürüttüğü bir sistem ortaya çıkıyor.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç