Birleşmiş Milletler’in Kuruluş Amacı ve Görevi Nedir?


 

 

Dünyadaki en kapsamlı örgüt olan BM 24 Ekim 1945’te kuruldu. Merkezi Amerika New York‘tur. 193 üyesi ile dünyadaki en geniş katılımlı örgüt olma özelliğini taşıyor. Ancak kurulduğu günden bu yana hamleleri, kararları ile hep tartışılmış yapısındaki hatalar gündeme gelmiş Amerikan emperyalizmine hizmet etmekle suçlanmıştır. Özellikle güvenlik konseyindeki daimi üye kararları hep şaibeli karşılanmıştır.

Kuruluş amacı dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmak

2012 yılı itibariyle 193 ülkenin üyesi olduğu BM dünyanın en geniş yetkili teşkilatlarının başındadır. Tüm dünya ülkeleri ve halklarını insani değerler ışığı altında toplamak için kurulduğu iddia edilen bu örgüt dünyadaki var olan ya da olabilecek sorunları çözerek daha yaşanılabilir bir gezegen oluşturma idealindedir. Ancak ne yazık ki her şey söylemle bitmemektedir. İdeali güzel belirleyen örgüt kuruşundan bu yana bu ideale bırakın ulaşmayı yaklaşmayı dahi başarmış değildir.

Milletler cemiyeti 2. dünya savaşının olmasını engelleyemedi

Birleşmiş Milletlerin öncüsü olan ve BM’den daha önce kurulan milletler cemiyeti ilk dünya savaşı sırasında benzer şartlar altında tasarlanmış bir örgüttü ve 1919 yılında Versay anlaşması ile uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve barışı sağlamak amacı ile kurulmuş ancak ne yazık ki birinci girişim vahşi bir emperyalist yaklaşım sergilemiştir. 1. Dünya savaşının kazananları ki bu devletler 2. dünya savaşını da kazanacaklardı aldıkları kararlara göre mağlup devletlerin parçalanıp yok olmasına imkan verecektir.

Bu durum çok kısa zamanda yeni bir savaşı başlatacak, yeni isimlerin doğmasına neden olacaktır. Galiplerin bu vahşi tavrı Almanya’da Hitler ve Nazilerini doğuracak yeni bir süreci başlatıyordu. 2. Dünya savaşı birincisinden daha büyük bir yıkımlar ile geliyordu ve Almanlar yeni dünya savaşının kıvılcımını ateşliyor ve neredeyse dünyanın tamamı alev topuna dönüyordu. Birincide olduğu gibi İngiltere ve Fransa’yı ABD kurtarıyordu.

2. Dünya savaşının galip devletleri tarafından kuruldu

2. Dünya savaşı sonunda kurulan BM, savaşın korkunç yıkımını yakından görmüş milyonlarca insanın ölümünü yaşamış o günlerde kurulduğunda sevinçle karşılanmıştır. O günlerde insanların tek dileği bir daha böylesine korkunç bir savaşın yaşanmamasıydı.

İlgili>>  Erdoğan Dünyaya Sitem Etti

Galiplerin bir araya gelişleri ile kuruluşları kurulması ise manidardır. Zaten bu nazik durumu çok geçmeden dünya fark edecektir.

5 ülke istemedikçe hiç bir karar alınamaz

BM’in en önemli yapısı güvenlik konseyidir. 15 üyeden oluşmakta ve bunların 5’i daimi üye statüsünde bulunmaktadır. Bu devletler Çin, Fransa, Rusya, ABD, ve İngiltere‘dir. 5 ülkenin 2. Dünya savaşını galibi olması dikkat çekicidir. Bu ülkeler kurucudur ve veto hakkına sahiptir, yani bu devletler istemedikçe BM’de karar alınamaz.

Dünyadaki silah üretimini düzenleme görevi vardır

TABLO

Güvenlik konseyi anlaşma kapsamında uluslararası barış ve güvenliğin korunması BM birinci konuma sahiptir demiştir ve bu tarifi BM’ler kendi yapmıştır. 5 daimi üyenin yanında 10 adet iki yıllığına seçilen üyesi vardır. Güvenlik konseyinin bir diğer görevi de silah üretimini de düzenlemektir. Daimi 5 üyeye bakıldığında bunların dünyadaki en büyük silah üreticileri olduğu görülebilir.

Güvenlik konseyi daimi üyeleri nedeniyle hala şok kararlara imza atmaktadır. Konsey bu çifte standardı ve taraflı yaklaşımları sergilemekten de çekinmemektedir. 11 Eylül saldırılarının ardından anti-terörizm komitesi kuran konsey, aynı durum dünyanın başka illerinde yıllarca yaşanmış olmasına karşın kınama kararları dahi güçlükle çıkarmaktadır. Türkiye’nin yıllardır yaşadığı ayrılıkçı teröre karşı BM’in tutum ve davranışları bilinmektedir.

Tüm kusurlarına rağmen Birleşmiş Milletler barış gücü 1988 yılında Nobel Barış ödülüne laik görülmüştür.

BM ve Türkiye

Türkiye’nin 2009 – 2010 dönemi güvenlik konseyi üyeliği önemlidir. 50 yıl aradan sonra gelen bu üyelik ülkemizin teşkilat içerisindeki prestijini artırmıştır. Türkiye BM barış gücü kapsamında ki operasyonlara destek vermektedir. Türkiye BM güvenlik konseyine 2015 – 2016 dönemi için adaylığını açıklamıştır.

Dünyanın hemen her yerinde süregelen savaşlar bu nedenle ortaya çıkan mülteciler açlık ve diğer sorunlar. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık gibi felaketler. Bazı bölgelerde yaşanan dini ya da faşist amaçlı katliam ve zulümler. Tüm bunların yanında emperyal karterlerin çıkarlar uğruna başlattıkları ve körükledikleri bir dünya var. Bu kadar zor bir dünyada BM’lerin işi ne kadar zor değil mi?

 

 

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç