Big Bang teorisinin dinler açısından önemi nedir ?


 

caner taslamanProf. Dr. Caner Taslaman, Big Bang teorisinin dinler açısından önemini anlattı.

Big Bang teorisi her zaman için incelenmesi çok ilginç bir konu olarak gözükmüştür, nitekim yüksek lisans tezimi bu konu üzerine yaptım. Kabaca düşünce tarihinde tarihinde ortaya çıkan fikirlere öncelikle ortaya koyarsak neden Bing Bang‘ın önemli olduğu görürüz. Düşünce tarihinde çok düşünce var ama bunları guruplarsak iki temel fikir olduğunu görürüz. Bunlardan birincisi diyor ki; Allah ezelidir.

Evren yaratılmış bir varlıktır, Allah’â tabi bir varlıktır. Diğeri de diyor ki bu evren ezelidir ve işte bu evren herşeyin açıklamsıdır diyen bir görüş. Bir şeyin ezelden beri var olduğunu deneyimlemeniz ispat etmeniz mümkün değil bilimin konusu olarak. Bu evrenin başlangıç olup olmadığı temel ayrılıktır. Allah ezeli ise ve bu evrenin başlangıcı vardır. Eğer evren ezeli ise başlangıcı olmaması gerekiyor. O zaman bu nokta tam da üzerinde odaklanabileceğimiz felsefi ve bilimsel açıdan üzerine bir şeyler söyleyeceğimiz bir noktadır.

Burada şu açıkça gözüküyor Bing Bang teorisinin ortaya koyduğu bu evren 13,8 milyar yıl önce bir noktadan başlayan ve genişleyen bir evrendir yani ezeli bir evren değildir. Felsefik argümanı şöyle kurabiliriz ya Allah ezelidir ya da evren ezelidir. Ya da bu evren bir başlangıcı olduğuna göre ezeli değildir. Sonuçta ise demek ki Allah ezeli. Bu iki şıktan biri evren ezelidir şıkıkını yanlışladığınız zaman Allah ezelidir şıkkı elinizde kalmış oluyor. Bu açıdan Bing Bang teorisi çok önemlidir.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

reset password

Geri
log in