Başkanlık Mı? Tek Adamlık Mı?


sabih kanadoğlu

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, son günlerde çok tartışılan başkanlık sistemini yorumladı.

Tek adamlık durumu var

Başkanlık sistemi gerçekte koşullarına uyulmak bakımından uygulanırsa demokratik bir sistemdir. Başkanlık sistemine neden geçmek istiyoruz? bu konu tartışmalıdır. Türkiye Cumhuriyet devletinin temel hak ve özgürlük hem de devletin organları bakımından nasıl işleyeceği tartışılabilir. Ama sayın Cumhurbaşkanının başkanlık sistemine geçmeyi net bir şekilde istiyor. Kuvvetler ayrılığı sistemini bir tarafa bırakalım diyor, yasama, yürütme ve yargı benim elimde olsun diyor. Türk usulu bir başkanlık sistemi denen bir sistem ortaya çıkarıyorlar. İstediğim zaman yasama organını fesh edeyim, kararnameler çıkarayım. Tek adamlık durumu bunun yanında hafif kalır.

Bir parti genel başkanlığından sonra hedefi Çankaya köşkü olan ve en yüksek makam olan cumhurbaşkanlığına gelen kişiler, başbakanlığı sırasındaki gücü elden gittiği zaman Özalda’da ve Demirel’de de böyle oldu bu genetik bir şey gibi.

İlgili>>  Süleyman Şah'tan Çekildik

Amerika nasıl başkanlık sistemine geçti

Bir şeyi istediğiniz zaman, o ülkenin siyasi, kültürel tarihini bilmeden tam olarak ne olduğunu bilemezsiniz. Amerika’ya baktığımız zaman 13 tane devlet vardı, bu devletler bağımsızlığını ilan ettiği zaman ortaya konfedarasyon çıktı. Konfedarasyon da o bağımsız devletlerin birlikleri devam eder. Sonra baktılar ki vergi toplamada zorluk var sonra da fedarasyona çevirdiler ve anayasa böyle ortaya çıktı. Türkiye’ye baktığımız zaman böyle bir şey yok, devletin kuruluş felsefesine uygun belirli bir şekilde bölünmez bütünlüğü sağlan bir sistemi şu an yapıyoruz.

Erdoğan başkanlık sistemini neden istiyor

Erdoğan başkanlık sistemini neden istiyor? kendisini tek bir sistemi içerisinde söz sahibi arzusunu bir tarafa koyalım. İkinci amaç ise Türkiye’nin yolsuzluklarını ve dış politikasını konuşuyoruz, bunu gündeme getirmek bunları unutturma çabasıdır. Seçimlere yönelik bir amaçtır. Zaten tarafsızlığını bırakmış cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız, bu cumhurbaşkanı 103. maddedeki yemin metninin dışına çıktı.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç