Allah’ı kim yarattı?


caner taslamanProf. Dr. Caner Taslaman, Allah’ı kim yarattı sorusunu cevapladı.

Felsefenin önemle rol oynadığı şeylerden biri kavramlar yanlış olunca yanlış sorular soruluyor. Felsefenin amaçlarından biri de yanlış fikirleri temizlemek yanlış soruları doğrultmak. Burada ki yapılan hatanın sebebi nedensellik ilkesini biz yanlış yorumluyoruz. Nedensellik her sonucun bir nedeni vardır demektir. Yani bir şey bir şeyin sonucu ise onun nedeni vardır demek. Diğer taraftan herşeyin nedeni olan bir şeyden bahsettiğimizde onun nedeni nedir diye soramazsınız çünkü hiçbirşeyin sonucu değil. Sonuçlara nedenler sebebiyet verir.

Bardağa vurduk bardak hareket etti, bardağın ileriye gitmesi sonuçtur, bardağı ittirmem nedendir. Her sonuçta bir neden olması zorunlu. Zorunlu varlıktan bahsettiğiniz zaman siz o zaten kendisi zorunlu varlığın tanımı kendisi nedeni olmayan bir varlıktır. Hiç bir şey sonucu değildir Allah. Hiç birşeyin sonucu olmadığı için Allah’ın nedeni sormak mantıklı değildir. Dikgörtgen üçgen olur mu diye sormak diye bir şey.

Felsefe tarihi boyunca Allah’ı kim yarattı diye sormamıştır ama O’na alternatif getirmeye çalışmışlardır

Bilim felsefesinden atıf yapacağım, bilim felsefsinde farkn edilen şeylerden birisi şudur; bir şeyin açıklamasının ayrıca açıklamaya ihtiyacamız yoktur her seferinde. Çatalhöyük’te bir medeniyet keşfettik, arkeolog bir küp buldu arkeolog onun bir insan tarafından yapıldığını hemen anlar. Çatalhöyük’te bir medeniyet olduğun biliyoruz. O medeniyetin aynı zamanda ne olduğunu bilmemize ihtiyacımız var. Arkeolog o küpün kime ait olduğunu bilmeye çalışsa, o küpün sahibine sormaya çalışsa. Her açıklamanın açıklama gerekliliğini isteyen kimse bilime de inanmaz. Her açıklamayı açıklamaya çalışmak sonsuz bir zincir oluşturur.

Allah’ı kim yarattı diye sorupta, sonsuza dek bu soruyu her konuda sormak gerçek anlamda bu açıklamayı geçersiz kılacağını düşünenler dünyadaki bütün açıklamayı geçersiz sayarlar.

Felsefe tarihi boyunca Allah’ı kim yarattı diye sormamıştır ama O’na alternatif getirmeye çalışmışlardır. Bu felsefecilerin temel savı Allah değil evren ezelidir olmuştur. Ya Allah ezelidir ya evren ezelidir. Allah’ın varlığının alternatif olarak evrenin olacağını kabul ediyoruz ama hiçbir zaman için Allah’ı kim yarattı sorusu alternatif açıklama değildir ama evrenin ezeli olması açıklama olabilir. Ateistler Allah’ı kim yarattı diye sorduklarında evrenin ezeli olduğun kabul ediyorlar. Evreni ki yarattı? diye sorduğumuzda geçerli soru olduğunu söylemiyoruz ateizme karşı. Evrenin kendisini bir sonuç olduğu belli. Sonuç olduğu için evren onun için o yüzden bir nedeni ihtiyacı vardır diyoruz.

Mantık açısından sonsuz silsileler mantıken geçersizdir. Teker teker ekleme ile gerçek bir sonsuzun oluştuğunu düşünmek mantıken çok büyük eksiklikleri vardır.

Comments 1

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bakınız bu Allah’ı kim yarattı? sorusu çok önemli biz Allah’ı tanımayı bilmeyi O’nun ismini bilmek ile başlarız. O’nu bilemezsek kendimizi nasıl bilirizç Şükür Kendini bildiren Allah’a…

reset password

Geri
log in