Akkuyu Nükleer Enerji Güvenli Mi?


 

 

beril tuğrulİTÜ Enerji Enstütüsü Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Beril Tuğrul, tartışmalara neden olan ve karlılığı tartışılan Akkuyu Nükleer santrali hakkında bilgi verdi.

Türkiye eğer 2000 yılındaki nükleer santrali ertelememiş olsaydı bugün enerji idaresi çok daha kolay olurdu. Emre amade yani günün saatinden ve mevsimsel farklılıklardan etkilenmeyen baz santral olarak nitelenen önemli bir santral tipi devrede olurdu dolayısıyla yedekliliği sağlayamazsanız ve de belirli farklı özel sektör kamu sektörü onların sektörü onların birbiri ilişkileri çervçevesinde yedeksiz çalıştığında elektrik kesintileri yaşanabilir.

Kaza riski her zaman vardır

Kaza riski hiçbir zaman sıfırlanamaz ama istatistikler bize diyor ki milyonda bir olasılıkla olabilecek yani bir insan faktörü işin içerisine girecek bir şey söz konusu olacak. Günümüzde 10 milyonda bire karşı bire karşı tedbir alıyorsunuz.

Plus 3+ dediğimiz jenerasyon şunu ifade ediyor; çeşitli deneyimlerden sonra en büyük kaza veya üst üste olmuş kazaların senaryolarını yaparız ve buna karşı göre sistemleri ve kontrolünü oluştururuz. Bizim Türkiye’de kurmak istediğimiz son teknoloji şu, hesaplayamadığımız senaryo var olursa o zaman sistemin kendi kendini kapatacağı bir sistem. Bu daha dünya da henüz yeni teknoloji ve Türkiye’de de olacak. Akkuyu için biz bunu öne sürüyoruz bu açıdan güvenli analiz raporu istiyoruz Rus tarafından.

Yapılan en son çalışmalar gömme bir yöntemdir ve seramikleşme camsallaştırma bir çok teknolojik yöntem var ve bunun dışında radyasyon doğada olan bir argümandır. Bunu doğal seviyeye indirmek üzere ve ondan sonra bunu doğal devinim içerisine vermek üzere çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Florida üniversitesinde ve bizde kendilerini buraya davet etmiştik, dinledik. İleri teknoloji ile çalışıyorlar nano teknoloji imkanlarını kullanıyorlar.

Nükleer santral atıkları ne olacak?

Akkuyu Nükleer santralinde yap, sahip ol, işlet model çerçevesinde atık Ruslar’da kalacak. Çünkü atık çok kıymetli içerisinde kullanılabilecek çok kaynak var. Bu ilk ikinci Sinop anlaşması henüz yapılmadı veya üçüncüsü olursa onların anlaşmalarına bakmak lazım. Şu anda Türkiye için atık sorunu gözükmüyor. Dünyada ise Rusların kendi çözümleri çerçevesinde olacak ve zaman içerisinde umuyorum ki doğal devinime katkı bağlamında teknolojide de gelişme olması bekleniyor.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Oturum Aç

reset

Geri
Oturum Aç